Accordo turismo 2018-2019

accordo-rer-turismo-2018-2019.pdf